Alarm Response Security

“Snelle reactie en adequate actie”

Alarm Response Security treedt in actie zodra het alarmsysteem in uw bedrijf of woning afgaat. Het alarmsysteem is aangesloten op een erkende meldkamer. Bij alarm wordt het Care Center op de hoogte gebracht en komt het interventieteam onmiddellijk ter plaatse. Het Care Center ziet alle actieve agenten met hun GPS-positie op een cartografische applicatie en zal de dichtstbijzijnde mobiele bewakingsagent ter plaatse sturen. De bewakingsonderneming garandeert nationaal een gemiddelde interventietijd van 30 minuten, te meten vanaf het moment dat het Care Center de oproep ontvangt. De bewakingsonderneming biedt hierbij twee verschillende diensten aan, beiden volledig conform de wettelijke bepalingen: fysieke controle langs de buitenzijde (zonder toegangsmiddelen) en interventie met sleutel.
 • Fysieke controle
  • Dienstverlening 24u/24, 7d/7 (afwijkingen mogelijk).
  • De bewakingsonderneming ontvangt via de meldkamer een alarmmelding.
  • Het Care Center van de bewakingsonderneming verwittigt de dichtstbijzijnde mobiele bewakingsagent.
  • De mobiele bewakingsagent begeeft zich onmiddellijk naar de plaats van het alarm.
  • De mobiele bewakingsagent voert een externe controleronde uit (De bewakingsonderneming beschikt noch over de sleutel noch over de code van het alarm).
  • Bij loos alarm wordt u verwittigd via de meldkamer of via het Care Center.
  • Bij reëel alarm wordt dezelfde procedure gevolgd als bij ‘Interventie met sleutel’.

 • Interventie met sleutel
  • Dienstverlening 24u/24, 7d/7 (afwijkingen mogelijk).
  • De bewakingsonderneming bezit de sleutels en de code van het alarmsysteem.
  • De bewakingsonderneming ontvangt via de meldkamer een alarmmelding.
  • Het Care Center van de bewakingsonderneming verwittigt de dichtstbijzijnde mobiele bewakingsagent.
  • De mobiele bewakingsagent begeeft zich onmiddellijk naar de plaats van het alarm.
  • De mobiele bewakingsagent voert een externe en interne controleronde uit.
  • Bij loos alarm zal de mobiele bewakingsagent het gebouw afsluiten en het alarm wapenen.
  • Bij reëel alarm worden zowel de ordediensten als uzelf verwittigd. De mobiele bewakingsagent blijft ter plaatse tot één van beiden aanwezig zijn.
  • Indien de mobiele bewakingsagent niet in staat is om het alarmsysteem te wapenen en/of het gebouw slotvast achter te laten, zal hij ter plaatse blijven. De mobiele bewakingsagent zal het terrein of het pand pas verlaten als hij daar van u de formele toestemming voor gekregen heeft.

 • Rapportering
  • Na elke controle ontvangt u een rapport via mail.

 • Opstart dienstverlening
  • On-site bezoek.
  • Opstellen van een fiche met instructies en contactpersonen (Safe Fiche).
  • Plaatsen van een controlepunt (GEMS controlepunt).
  • In ontvangst nemen van de sleutels (enkel bij dienst ‘Interventie met sleutel’).
  • Overhandigen van waarschuwingsstickers.
  • U wijzigt uw instructies bij de meldkamer en zorgt ervoor dat de bewakingsonderneming gecontacteerd wordt in geval van alarm.
  • De bewakingsonderneming zal een éénduidige code (IVR code) verschaffen aan uw meldkamer teneinde uw bedrijf of woning correct te identificeren in geval van alarm.


Bronvermelding: Securitas NV en Securitas Mobile
Securitas België maakt deel uit van de Zweedse beveiligingsgroep Securitas AB die actief is in 35 landen en 215.000 werknemers telt. In België zijn 4500 bewakingsagenten werkzaam voor Securitas. Met Integriteit, Waakzaamheid en Hulpvaardigheid als kernwaarden levert Securitas op maat gesneden veiligheidsoplossingen voor bedrijven en particulieren. Securitas Mobile, de divisie mobiele bewaking, beschikt in België over een nationaal netwerk dat ruim 10.000 klanten bedient. Voor deze dienstverlening beschikken we over 120 patrouillewagens en 230 mobiele bewakingsagenten. Er wordt geopereerd vanuit 25 uitvalsbasissen. Jaarlijks worden meer dan 25.000 interventies na alarm uitgevoerd. Security solutions through people
sitemap | disclaimer