Consortium Security

“Gedeelde kosten, gezamenlijke zekerheid”

Consortium Security is een specifieke vorm van collectieve mobiele bewaking waarbij de mobiele bewakingsagent permanent aanwezig is binnen één geografische zone (bv. bedrijventerrein). Tijdens zijn aanwezigheid voert hij zowel preventieve controles als interventies na alarm uit. Bij Consortium Security hoort regelmatig en structureel overleg tussen de deelnemende bedrijven, de overheid en de bewakingsonderneming.

Dienstverlening
Ondernemingen van een bedrijventerrein kunnen afspreken om gezamenlijk beroep te doen op de diensten van mobiele bewaking. Bij Consortium Security controleert de bewakingsonderneming de privé-eigendommen van de deelnemende bedrijven. Consortium Security omvat een combinatie van de diensten ‘interventie met sleutel’ en ‘preventieve controles’.
 • Interventie met sleutel
  • Dienstverlening tijdens de consortium-uren (uitbreidingen mogelijk).
  • De bewakingsonderneming bezit de sleutels en de code van het alarmsysteem.
  • De bewakingsonderneming ontvangt via de meldkamer een alarmmelding.
  • De mobiele bewakingsagent begeeft zich onmiddellijk naar de plaats van het alarm.
  • De mobiele bewakingsagent voert een externe en interne controleronde uit.
  • Bij loos alarm zal de bewakingsonderneming het gebouw afsluiten en het alarm wapenen.
  • Bij reëel alarm worden zowel de ordediensten als uzelf verwittigd. De mobiele bewakingsagent blijft ter plaatse tot één van beiden aanwezig zijn.
  • Indien de mobiele bewakingsagent niet in staat is om het alarmsysteem te wapenen en/of het gebouw slotvast achter te laten, zal hij steeds ter plaatse blijven. De mobiele bewakingsagent zal het terrein of het pand pas verlaten als hij daar van u de formele toestemming voor gekregen heeft.

 • Preventieve controle
  • Een korte passage aan de buitenzijde van het bedrijf teneinde eventuele verdachte omstandigheden vast te stellen.
  • Eventueel wordt de ‘preventieve controle’ vervangen door een ‘buitenronde’. Consortium Security garandeert de deelnemende bedrijven een maximaal rendement tegen een minimale investering. Het uiteindelijke resultaat van de dienstverlening is dan ook meer dan de som van de individuele opdrachten. Het groepsverhaal zorgt voor de synergieën en schaalvoordelen die noodzakelijk zijn om te komen tot een totale beveiligingsoplossing voor een volledige bedrijvenzone. Door de collectieve aankoop wordt bovendien een belangrijk prijsvoordeel gerealiseerd. In een aantal gevallen kan in het consortium-model geopteerd worden voor het uitvoeren van een buitenronde als eerste controle.

 • Te bepalen
  • Het prijsmodel.
  • Het actieterrein (de geografische zone waarin de consortiumbewaking uitgevoerd wordt).
  • De tijdsduur.
  • Een minimale rondefrequentie.
  • Het takenpakket (collectieve taken).
  • De samenstelling van de werkgroep.

 • Rapportering
  • De rondecontrolegegevens (geregistreerde controlepunten ‘GEMS’) zijn beschikbaar via het internet: met een login kan u de uitvoering en het tijdstip van een controle verifiëren.
  • Anomalieën en alarmen worden via e-mail aan u gerapporteerd (pdf- of xls-formaat).
  • In geval van ernstige incidenten wordt u onmiddellijk gecontacteerd.
  • De totale aanwezigheidsduur wordt aan de hand van de geregistreerde controlepunten gerapporteerd aan de werkgroep.
  • De bewakingsonderneming engageert zich tot actieve deelname aan het structureel overleg in een werkgroep met de deelnemende bedrijven, de industrie- of belangenvereniging, de politie en de bewakingsonderneming.

 • Opstart dienstverlening
  • De opstart zal gebeuren in functie van het draaiboek en kan afhangen van een minimaal aantal deelnemers.
  • On-site bezoek.
  • Opstellen van een fiche met instructies en contactpersonen (Safe Fiche).
  • Plaatsen van de controlepunten (GEMS controlepunten).
  • In ontvangst nemen van sleutels, codes en andere toegangsmiddelen.
  • Plaatsen van de waarschuwingsbordje(s).
  • Overhandigen van waarschuwingsstickers.


Bronvermelding: Securitas NV en Securitas Mobile
Securitas België maakt deel uit van de Zweedse beveiligingsgroep Securitas AB die actief is in 35 landen en 215.000 werknemers telt. In België zijn 4500 bewakingsagenten werkzaam voor Securitas. Met Integriteit, Waakzaamheid en Hulpvaardigheid als kernwaarden levert Securitas op maat gesneden veiligheidsoplossingen voor bedrijven en particulieren. Securitas Mobile, de divisie mobiele bewaking, beschikt in België over een nationaal netwerk dat ruim 10.000 klanten bedient. Voor deze dienstverlening beschikken we over 120 patrouillewagens en 230 mobiele bewakingsagenten. Er wordt geopereerd vanuit 25 uitvalsbasissen. Jaarlijks worden meer dan 25.000 interventies na alarm uitgevoerd. Security solutions through people
sitemap | disclaimer