Patrol Guarding Security

“Preventie die werkt”

De mobiele bewakingsagent van de bewakingsonderneming voert preventieve controles uit op uw terrein, bedrijfsgebouw of woning. Deze controles hebben betrekking op de vaststelling van zichtbare verdachte, ongewone of gevaarlijke elementen. Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt de door u opgegeven contactpersoon en/of de ordediensten verwittigd.

Dienstverlening:
We onderscheiden hier meerdere types ‘Patrol Guarding Security’.
 • Consortiumbewaking
  • Deelname aan een gezamenlijk bewakingsproject op basis van preventieve aanwezigheid en interventie na alarm.

 • Keycontrole
  • Controle op goede sluiting van de toegangen.
  • Activering van het alarmsysteem.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Buitenronde
  • Controle op goede sluiting en eventuele beschadigingen van alle deuren, poorten en ramen.
  • Visuele controle van het terrein.
  • Controle op aanwezigheid van personen.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Binnenronde
  • Controle op goede sluiting van alle deuren, poorten en ramen.
  • Controle op aanwezigheid van personen.
  • Controle op brandgevaarlijke elementen.
  • Controle op het doven van de verlichting en op nutteloos energieverbruik.
  • Afsluiten waar nodig en uitschakelen van apparaten die nutteloos energie verbruiken.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Sluitingsronde
  • Afsluiten van het gebouw (alle deuren, ramen, poorten...).
  • Controle op aanwezigheid van personen.
  • Controle op brandgevaarlijke elementen.
  • Doven van verlichting en uitschakeling van apparaten die nutteloos energie verbruiken.
  • Activeren van het alarmsysteem.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Openingsronde
  • Ontwapenen van het alarmsysteem indien aanwezig.
  • Aansteken van de verlichting in de gemeenschappelijke delen.
  • Toegangsdeur ontgrendelen.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Algemene controle
  • Een combinatie van een binnenronde, buitenronde en perimetercontrole.
  • Controle op beschadigingen van de omheining/perimeter rond het terrein.
  • Controle op goede sluiting van alle deuren, poorten en ramen.
  • Controle op aanwezigheid van personen.
  • Controle op brandgevaarlijke elementen.
  • Controle op het doven van de verlichting en op nutteloos energieverbruik.
  • Afsluiten waar nodig en uitschakelen van apparaten die nutteloos energie verbruiken.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Uitgangscontrole
  • Een controle van de bagage en/of voertuigen van uitgaande werknemers, onderaannemers en bezoekers.
  • Rapporteren van vaststellingen.

 • Perimetercontrole
  • Controle op beschadigingen aan de perimeter van het terrein.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Brandpreventiecontrole
  • Controleronde gericht op het elimineren van brandgevaarlijke situaties.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

 • Preventieve controle
  • Een korte passage aan de buitenzijde van het bedrijf teneinde eventuele verdachte omstandigheden vast te stellen.
  • Een buitenronde wordt uitgevoerd wanneer verdachte omstandigheden vastgesteld worden.
  • In geval van problemen wordt u gecontacteerd.

Te bepalen
 • Het aantal rondes.
 • De frequentie van de rondes.
 • Het tijdstip van uitvoering (vast of variabel).
 • De interval periode.
 • De geschatte duurtijd.
 • De te controleren elementen.
Rapportering
 • De rondecontrolegegevens (geregistreerde controlepunten ‘GEMS’) zijn beschikbaar via het internet: met een login kan u het tijdstip, de duurtijd en de volledigheid van de rondes controleren.
 • Anomalieën worden gerapporteerd en via e-mail naar u verzonden (pdf- of xls-formaat).
 • In geval van ernstige incidenten wordt u onmiddellijk gecontacteerd.
Opstart dienstverlening
 • On-site bezoek.
 • Opstellen van fiche met instructies en contactpersonen (Safe Fiche).
 • Plaatsen van de controlepunten (GEMS controlepunten).
 • In ontvangst nemen van sleutels, codes en andere toegangsmiddelen.
 • Plaatsen van de waarschuwingsbordje(s).
 • Overhandigen van waarschuwingsstickers.

Bronvermelding: Securitas NV en Securitas Mobile
Securitas België maakt deel uit van de Zweedse beveiligingsgroep Securitas AB die actief is in 35 landen en 215.000 werknemers telt. In België zijn 4500 bewakingsagenten werkzaam voor Securitas. Met Integriteit, Waakzaamheid en Hulpvaardigheid als kernwaarden levert Securitas op maat gesneden veiligheidsoplossingen voor bedrijven en particulieren. Securitas Mobile, de divisie mobiele bewaking, beschikt in België over een nationaal netwerk dat ruim 10.000 klanten bedient. Voor deze dienstverlening beschikken we over 120 patrouillewagens en 230 mobiele agenten. Er wordt geopereerd vanuit 25 uitvalsbasissen. Jaarlijks worden meer dan 25.000 interventies na alarm uitgevoerd.
Security solutions through people
sitemap | disclaimer