Nieuwe aangifteverplichtingen voor eigenaars van alarmsystemen!

ALINE (ALarm INformation Exchange), de databank beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken, is operationeel vanaf 01 september 2009.

Wetgeving:

Het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (B.S. 4 juli 2007):

De aangifte van een alarmsysteem aan de lokale politie wordt afgeschaft en de gebruiker moet zijn alarmsysteem on-line registreren bij het meldpunt alarmsystemen.

De gebruiker moet een alarm ook melden aan het noodnummer 101/112. De oproepcentrales moeten dan kunnen beschikken over de informatie uit het meldpunt alarmsystemen.

Wanneer treedt het meldpunt alarmsystemen inwerking?

De officiële startdatum van het meldpunt is 1 september 2009.
Er is een overgangsperiode voorzien van 6 maanden om de gebruiker de kans te geven zijn alarmsysteem aan te melden.
Tegen 1 maart 2010 moeten alle in België geplaatste alarmsystemen geregistreerd zijn in het meldpunt.

Waar moet u de aangifte doen?

Deze aangifte moet gebeuren via de website van police-on-web: www.policeonweb.be

Wie moet de aangifte doen?

De gebruiker van een alarmsysteem die niet aangesloten is bij een alarmcentrale moet zelf zijn alarmsysteem registreren bij het meldpunt alarmsystemen door gebruik te maken van zijn E-ID kaart (elektronische identiteitskaart).

De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten op een alarmcentrale hoeft niets te doen.
De alarmcentrale registreert voor hun klanten het systeem in het meldpunt alarmsystemen.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte moet gebeuren binnen de 10 dagen:

  • Bij ingebruikstelling van het alarmsysteem
  • Na de wijziging van één van de verplichte gegevens
  • Na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem
Meer info? Aarzel niet om het contactformulier in te vullen!

sitemap | disclaimer